Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30832
Title: КОМПОЗИЦІЙНИЙ ФІТОПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АТОПІЧНОГО ХЕЙЛІТУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ
Authors: Мельник, Володимир Семенович
Горзов, Людмила Федорівна
Зомбор, Катерина Володимирівна
Keywords: атопічний хейліт, фітопрепарат, лікування, діти, зубощелепні аномалії
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Патент на на корисну модель: 144027 UA, МПК A61К 36/00; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет. - u202001980, заявл. 23.03.2020; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16. Композиційний фітопрепарат для лікування атопічного хейліту у дітей із зубощелепними аномаліями. Мельник В.С., Горзов Л.Ф., Зомбор К.В.
Abstract: Корисна модель належить до медицини, зокрема до стоматології та фармакології, і стосується лікування агонічного хейліту у дітей із зубощелепними аномаліями. Порушення в розвитку зубощелепного апарату завдають шкоди не тільки здоров'ю дитини, але і негативно впливають на її адаптацію в соціальному середовищі. За даними багатьох досліджень, поширеність зубощелепних аномалій (ЗЩА) в 5 структурі стоматологічної захворюваності стоїть на третьому місці після карієсу зубів і патології тканин пародонта. В дослідженнях останніх років відзначається ріст розповсюдженості зубощелепних аномалій, а показники їх частоти у дітей різних регіонів України свідчать про поліетіологічний фактор появи даної патології [4]. Найбільш часто у дітей з ЗЩА зустрічається форма ураження 10 губ - атонічний хейліт (АХ).
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30832
Appears in Collections:Патенти кафедри дитячої стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент 144027.pdf167.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.