Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30836
Title: Україна в історії Європи XIX - початку XXI ст.: історичні нариси
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Keywords: Україна, Європа, міжнародне співтовариство
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут історії НАН України
Citation: С.В. Віднянський (відп. ред. та керівн. автор. кол.) — підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.2; М.М. Вегеш — підрозділ 2.5; О.М. Горенко — підрозділ 3.1; О.В. Даниленко — підрозділ 2.4; О.А. Іваненко (відп. секретар) — підрозділи 1.3, 1.5; М.О. Кононенко — підрозділ 3.4; Н.В. Кривець — підрозділи 1.6, 2.3; О.О. Кураєв — підрозділ 1.2; О.Є. Лисенко — підрозділ 2.6; А.Ю. Мартинов — підрозділи 1.1, 2.7, 3.1, 3.2; І.Б. Матяш — підрозділи 2.2, 3.3; О.О. Мітрофанова — підрозділ 3.5; В.В. Піскіжова — підрозділ 1.4; Є.В. Сафар’янс — підрозділ 3.5; М.С. Точицький — підрозділ 3.4; Г.О. Харлан — підрозділ 3.5.
Abstract: У монографії українських дослідників представлені історичні нариси, при- свячені місцю України в європейському історичному процесі та проявам її європейської присутності у ХІХ — на початку ХХІ століть. На широкій і маловідомій джерельній базі досліджуються європейські культурно-цивіліза- ційні рецепції України у ХІХ — на початку ХХ століть, місце українського питання та України в європейській історії ХХ століття, участь незалежної України в європейському інтеграційному процесі на сучасному етапі. Багатий і оригінальний конкретно-історичний матеріал, який проаналізовано й узагаль- нено у книзі, дає змогу читачеві глибше осягнути історичні витоки, головні напрями й форми взаємин українців із народами Європи, основні етапи, проб- леми й перспективи співпраці України з Європейським Союзом, а також ево- люцію позиції окремих країн-членів ЄС щодо російсько-українського збройного конфлікту впродовж 2014–2019 рр.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30836
ISBN: 978-966-02-9205-5
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Україна в історії Європи.pdf5.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.