Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30837
Title: Августин Волошин - "батько карпатоукраїнського народу"
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Віднянський, Степан Васильович
Keywords: Августин Волошин, Карпатська Україна, Чехословаччина
Issue Date: 2020
Publisher: НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, Центр історичної політології
Citation: Вегеш М. М., Віднянський С. В. Августин Волошин — «батько карпатоукраїнського народу». Київ : Парлам. вид-во, 2020. 472 с. + Іл., ім. пок. (Серія «Політичні портрети»)
Abstract: У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945) — Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політич- ного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національ- но-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині ХХ ст. Розповідається про історичні умови формуван- ня світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійну, культурно-освітню, педагогічну і громадсько-політичну працю та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі — Карпатської України і внесок у розбудову карпато-української державності напередодні Другої світової війни, а також про життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатова- ного 75 років тому в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях, пов’язаних насамперед з політичною діяльністю Волошина та оцінкою Карпатської України як одного з етапів українсько- го державотворення і феномену української історії. Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, роллю і місцем у ній політичних постатей.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30837
ISBN: 978-966-922-171-1
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voloshyn-2020-avtor-s.pdf65.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.