Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30845
Title: КАРЛ ГАУСГОФЕР: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ГЕОПОЛІТИКА KARL HAUSHOFER: PORTRAIT OF THE REPRESENTATIVE OF GEOPOLITICS
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Вегеш, Ігор Миколайович
Keywords: Карл Гаусгофер, геополітика, геополітична концепція, геополітичні погляди, розширення жит- тєвого простору, кордони, доктрина, зовнішня політика, еволюція
Issue Date: 2020
Publisher: Гельветика, Ужгородський національний університет
Citation: Регіональні студії №20 С. 137-145
Abstract: У статті зроблена спроба висвітлити геополітичну концепцію видатного німецького вченого Карла Гаусгофера через призму його біографії. Хоча один із класиків німецької геополітики був самодостатньою особистістю, однак на формування його поглядів значний вплив мали ідеї розширення «життєвого простору» німецького політичного географа Ф. Ратцеля, шведського дослідника Р. Челлена та ґрунтовна праця англійського мислителя Г. Макіндера «Географічна вісь історії». Автори аналізують найбільш відомі праці К. Гаусгофера: «Велика Японія», «Кордони в їх географічному і політичному значенні», «Панідеї в геополітиці», «Статус-кво і оновлення світу», «Континентальний блок». Дослідження різноманітних аспектів японської історії та геополітики зблизило К. Гаусгофера з відомим радян- ським розвідником Р. Зорге, який друкував свої праці із цієї тематики в наукових виданнях німецького Інституту гео- політики. У статті простежуються взаємовідносини К. Гаусгофера із соратником Гітлера Р. Гессом і відомим австрій- ським письменником С. Цвейгом. Значне місце відводиться контактам К. Гаусгофера з Гітлером, особливо під час роботи останнього над книгою «Майн Кампф». Аналізуючи праці сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників та мемуаристів, автори статті дотримуються думки, що дуже часто в історико-політологічній літературі перебільшу- ється вплив К. Гаусгофера на формування світогляду німецького диктатора. Висвітлюючи геополітичну концеп- цію К. Гаусгофера, автори акцентують на значній еволюції його поглядів, на які впливала зміна зовнішньополі- тичного курсу нацистської Німеччини, особливо напередодні та під час Другої світової війни. На той час контакти К. Гаусгофера з Гітлером фактично припинилися. Трагічно закінчилося життя Карла і Марти Гаусгоферів, які покін- чили самогубством. Аналогічною була доля й сина К. Гаусгофера, який взяв участь у підготовці замаху на Гітлера в 1944 р.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30845
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
регіональні студії. 2020 № 20. Гаусгофер.pdf411.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.