Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30869
Title: Актуальні проблеми політичної науки
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Лендьел, Мирослава Олександрівна
Остапець, Юрій Олександрович
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгород Кафедра політології і державного управління ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Актуальні проблеми політичної науки / редкол.: Стеллас Антипович Асланов, Микола Миколайович Вегеш (відп. за вип.), Мирослава Олександрівна Лендьел [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ф-т суспіл. наук, Каф. політол. і держ. упр.. – Ужгород, 2018. - Вип. 3. - 228 с.
Abstract: До третього випуску наукового збірника «Актуальні проблеми політичної науки» увійшли додаткові матеріали 72-ої науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», яка відбулася 27 лютого 2018 року. Тематика статей багатопланова – політична наука в Україні та близькому зарубіжжі, проблеми політичної історії, геополітики та етнополітології. В збірнику поміщені матеріали на допомогу викладачам політології, рецензуються новітні монографії з політологічної тематики. Видання розраховане на викладачів, аспірантів та студентів політологічних спеціальностей, усіх, кого цікавить політологічна проблематика.
Type: Text
Publication type: Матеріали наукової конференції
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30869
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
актуал_нi_проблеми_полiтичноi_науки_випуск_3.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.