Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30924
Title: МЕХАНІЗМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Authors: Біліченко, В. В.
Keywords: глобалізація, глобальний конституціоналізм, права людини, конституція, міжнародне конституційне право, міжнародне право
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: У статті розглянуто питання розвитку правових механізмів забезпечення і захисту прав та свобод людини і гро- мадянина в сучасних екстремальних умовах глобалізації. Автор зазначає, що за умов глобальної інтеграції та гло- балізації права актуалізується потреба подальшого вдосконалення демократичних інститутів держав світу, уніфіка- ція предмета конституційного регулювання та формування глобального права, що належним чином урегулює весь спектр суспільних відносин.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30924
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 53. Том 2. - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.