Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30931
Title: ДІЯЛЬНІСТЬ ООН ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ БІЗНЕСУ
Authors: Фоміна, Л. О.
Keywords: бізнес, міжнародна міжурядова організація, права людини, транснаціональна корпорація
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: У статті проаналізовано положення міжнародно-правових актів, прийнятих під егідою ООН щодо діяльності транснаціональних корпорацій та інших підприємств в аспекті захисту прав людини. Приділено увагу діяльності інституційних органів ООН у попередженні порушень прав людини з боку транснаціональних корпорацій. Акценто- вано на наявній у цій сфері проблематиці.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30931
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 53. Том 2. - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.