Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30973
Title: Розвиток цивільного процесуального права в Австрії, Пруссії та Франції в період нового часу
Authors: Слинько, Д. В.
Keywords: процесуальні норми, Новий час, процесуальне право, цивільний процесуальний кодекс, правова система, судовий процес, цивільне судочинство, правосуддя
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Стаття присвячена дослідженню розвитку цивільного процесуального права в Австрії, Пруссії та Франції в пе- ріод Нового часу. Проаналізовано цивільний процес національних правових систем цих країн, охарактеризовано теоретичні підходи й погляди на процедуру відправлення правосуддя в цивільних справах. Розглянуто процес ко- дифікації цивільного процесуального законодавства в країнах континентальної Європи.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30973
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.