Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31023
Title: Професійний спорт України як об‘єкт нормативно–правового регулювання в радянський період
Authors: Туряниця, О.О.
Keywords: професійний спорт, нормативно-правове регулювання професійного спорту, державна політика у сфері фізичної культури і спорту
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Стаття висвітлює основні аспекти нормативно-правового регулювання професійного спорту України за радян- ських часів. Наведено перелік законів і підзаконних актів, які регламентують спорт вищих досягнень. Детально про- аналізовано концептуальні положення державної політики у сфері фізичної культури і спорту в цей період.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31023
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
проФесійний спорт украЇни Як оБ’Єкт.pdf363.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.