Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31034
Title: Конституційний рівень закріплення права і свобод людини (досвід Польщі та Угорщини)
Authors: Попович, Т. П.
Keywords: права і свободи людини, конституціоналізація прав і свобод, гарантії прав і свобод людини
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Стаття присвячена дослідженню конституціоналізації прав і свобод людини з урахуванням державотворчих реалій Польщі та Угорщини. Охарактеризовано польську модель демократичної держави, закріплену Конституцією Республіки, в умовах якої ефективно функціонують і є захищеними права і свободи людини. Водночас проаналізо- вано специфіку системи конституційних прав і свобод людини, притаманну Угорщині.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31034
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конституційний рівень ЗакріпленнЯ прав і своБод.pdf319.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.