Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31037
Title: Реформування та розвиток Збройних сил України (виклики сучасності)
Authors: Сердюк, Н. А.
Keywords: патріотичне виховання громадян, соціальний захист військовослужбовців, ідеологія держави, військова доктрина, професійно-технічна освіта, військова спеціальність
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Сьогодні повинна докорінно змінитися концепція сутності армійської служби, нашим хлопцям необхідно давати як військові знання, так і цивільні спеціальності, готувати до цивільного життя, але необхідно готувати фахівців зі спеціальними технічними знаннями. Необхідно відновити патріотичне виховання громадян, а особливо молоді, сформувати ідеологічну спрямованість держави, відновити допризовну підготовку, де молода людина могла б отри- мати армійську спеціальність безкоштовно, спонукати чоловіче населення до самодисципліни, самовдосконалення і саморозвитку.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31037
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
реФорМуваннЯ та роЗвиток ЗБройних.pdf315.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.