Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31040
Title: Засадничі положення права особи на охорону здоров’я в конституції України – порівняльне дослідження
Authors: Швець, Ю. Ю.
Keywords: право на охорону здоров’я, засадничі положення, порівняльний аналіз, принципи, зарубіжний досвід
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Стаття присвячена проведенню порівняльного дослідження засадничих положень права особи на охорону здоров’я в Конституції України та конституціях деяких зарубіжних країн. Проведено аналіз змісту засадничих по- ложень права особи на охорону здоров’я в Конституції України; охарактеризовано зміст принципів цього права в конституціях деяких країн-членів Європейського Союзу. На підставі проведеного порівняльного аналізу зроблено висновок щодо напрямів подальшого розвитку засадничих положень права на охорону здоров’я в Україні.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31040
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.