Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31041
Title: Проблеми своєчасного виконання остаточних судових вердиктів в Українській правовій системі та їх вирішення
Authors: Гуйван, П. Д.
Keywords: виконавче провадження, остаточне судове рішення, своєчасність виконання
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Робота присвячена дослідженню актуальної проблематики своєчасного виконання судових рішень, що набули статусу остаточних. Вивчені правові засади діяльності спеціалізованих органів, уповноважених державою здійсню-вати виконавче провадження. Проаналізовано нормативні й організаційні вади під час вчинення виконавчих дій. Детально досліджена європейська практика в справах про невиправдані затримки виконання.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31041
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.