Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31049
Title: Socjologiczna analiza mobilności zawodowej ukraińskiej młodzieży
Authors: Ruhl, Wiktoria
Warga, Natalia
Gwozdecka, Bohdanna
Nikon, Natalia
Szluz, Beata
Рюль, Вікторія Олександрівна
Keywords: Соціологія, Трудова міграція, молодь пограниччя, мобільність молоді
Issue Date: 15-Sep-2020
Publisher: OKTAN PRINT
Citation: Ruhl Wiktoria Socjologiczna analiza mobilności zawodowej ukraińskiej młodzieży // Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 2020, Р. 245-255
Abstract: Podstawową wartością dla współczesnego świata jest wolność kapitału i swoboda przemieszczania się ludzi. Obecnie jesteśmy uczestnikami nasilonych ruchów migracyjnych, intensywnych procesów wymiany kapitału ludzkiego, nie tylko na poziomie krajowym, ale i globalnym. Staje się to problematyczne,Monograph 246 ponieważ wraz z pozytywnymi konsekwencjami (redystrybucja pracy pomiędzy różnymi regionami, asymilacja kulturowa), dostrzegane są również negatywne skutki, np. migracja jednostronna – migracja z krajów słabiej rozwiniętych do krajów o wysokim poziomie rozwoju.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31049
ISBN: 978-80-907863-4-9
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри соціології і соціальної роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТИТУЛКА.pdf409.65 kBAdobe PDFView/Open
Ukraine in the_кінцева.pdf5.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.