Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31082
Title: Правова природа недобросовісної конкуренції в інтелектуальній власності
Authors: Кронда, О. Ю.
Keywords: правова природа, недобросовісна конкуренція, ознаки недобросовісної конкуренція, конкуренція
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: У статті автором розглянуто правову природу недобросовісної конкуренції щодо інтелектуальної власності шля- хом узагальнення наукових поглядів різних учених. Проаналізовано положення нормативно-правових актів щодо недобросовісної конкуренції та виділені її особливості. На підставі проведеного дослідження сформульовані про- позиції щодо змін у законодавстві.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31082
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
правова природа недоБросовісноЇ конкуренціЇ.pdf340.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.