Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31244
Title: Проблематика кордонів і транскордонних процесів у соціогуманітарних науках
Authors: Бенчак, Олеся Федорівна
Keywords: соціальне пізнання; соціогуманітарні науки; соціологія; кордони; транскордонні процеси; со- ціологічний варіант системної методології, social cognition; socio-humanities; sociology; borders; transborder processes; sociological variant of system methodology
Issue Date: 2018
Publisher: ГРАНІ Том 21 № 11 2018
Citation: Бенчак О. Ф. Проблематика кордонів і транскордонних процесів у соціогуманітарних науках / О. Бенчак // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2018. – Т. 21, № 11. – С. 62-69.
Abstract: У статті здійснено аналіз сутності соціального пізнання кордонів і транскордонних процесів у соціо- гуманітарних науках взагалі та соціології зокрема і на його основі виокремлено три етапи формування знання про зазначені явища та процеси. Особливу увагу звернено на особливості третього етапу, коли домінуючими в соціальному пізнанні стають міждисциплінарні дослідження за провідної ролі соціоло- гії. Визначено особливу роль останньої в пізнавальному процесі, її можливості у проведенні теорети- ко-методологічних та емпіричних досліджень. Наголошено на необхідності конституювання окремого напряму – «соціологія кордонів і транскордонних процесів» як соціологічної теорії середнього рівня. Транскордонні процеси існують відтоді, відколи існують кордони. Вони можуть бути обмежені тими чи іншими частинами простору держав, а можуть охоплювати всю їх глибину. Метою встановлення кор- донів є захист ресурсного потенціалу (людського і природного) території держави. Метою їх порушення – захоплення цього потенціалу. Масштабною формою порушення кордону є війна однієї держави, що су- проводжується різними за обсягом людськими втратами. Проведений аналіз засвідчує, що кордони – це продукт історичний, який з’явився на тому етапі розвитку суспільства, коли виникла необхідність регла- ментації просторового існування інститутів приватної власності та держави. Зі зміною потреб у розвитку цих інститутів у просторі відбуваються і відповідні транскордонні процеси. Тому незмінних кордонів не буває. Обґрунтовано виняткове значення соціологічної версії системної методології як методологічної платформи міждисциплінарних досліджень транскордонних процесів і явищ.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31244
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бенчак О. Вісник Грані №11_2018.pdfБенчак О. Ф. Проблематика кордонів і транскордонних процесів у соціогуманітарних науках / О. Бенчак // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2018. – Т. 21, № 11. – С. 62-69.1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.