Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31451
Title: Варіації змін показників поширеності периімплантиту протягом 2014-2019 років: ретроспективний огляд літератури.
Authors: Крічфалушій, Сергій Іванович
Гончарук-Хомин, Мирослав Юрійович
Мельничук, Іван Дмитрович
Keywords: Стоматологія, КЛЮЧОВІ СЛОВА: периімплантит; поширеність; ретроспективний аналіз; критерій діагностики; систематизація даних.
Issue Date: 23-Mar-2020
Publisher: Крічфалушій С.І., Гончарук-Хомин М.Ю., Мельничук І.Д. Варіації змін показників поширеності периімплантиту протягом 2014-2019 років: ретроспективний огляд літератури. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. - №2. – 2019 р.
Abstract: Мета: проаналізувати дані щодо поширеності периімплантиту за результатами попередньо проведених досліджень протягом 2014–2019 років та виокремити основні тенденції змін епідеміологічних показників.Матеріали і методи. З метою реалізації поставленої мети дослідження проведено пошук публікацій у базі даних Pubmed Central (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) з використанням функцій розширеного пошуку. У ході пошуку застосовано специфічні Mesh-терміни у різних комбінаціях ключових слів «periimplantitis», «prevalence», «incidence», «epidemiology».Результати.При проведенні ретроспективного аналізу показників поширеності периімплантиту, наведених у попередньо опублікованих дослідженнях за період 2014–2019 років, було встановлено такі тенденції змін епідеміологічних показників: 1) показники поширеності периімплантиту на рівні досліджуваних суб’єктів перевищують показники поширеності периімплантиту на рівні досліджуваних об’єктів у 1,5–2 рази; 2) збільшення параметра тривалості функціонування внутрішньокісткових опор асоційовано із зростанням показника поширеності периімплантиту як на рівні реабілітованих пацієнтів, так і на рівні встановлених імплантатів; 3) при аналізі вибірок із більшою кількістю досліджуваних пацієнтів та імплантатів спостерігали менші показники поширеності периімплан-титу, ніж при аналізі вибірок із кількістю досліджуваних пацієнтів чи імплантатів ≤100 одиниць дослідження. Висновки. Значну варіацію показників поширеності периімплантиту відображено у попередньо опублікованих дослідженнях, вона обумовлена використанням різних діагностичних критеріїв для ідентифікації патології, різним терміном спостереження за результатами імплантації, гетерогенністю досліджуваних вибірок та іншими концептуальними відмінностями у дизайнах проаналізованих досліджень.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31451
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10952-Текст статті-40514-1-10-20200323.pdf220.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.