Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31453
Title: Релевантні дані щодо успішності дентальної імплантації та подальшої протетичної реабілітації стоматологічних пацієнтів за концепцією «ALL-ON-4».
Authors: Крічфалушій, Сергій Іванович
Гончарук-Хомин, Мирослав Юрійович
Бойчук, Микола Михайлович
Бокоч, Анатолій Васильович
Keywords: Стоматологія, Ключові слова: дентальні імплантати, концепція «Аll-on-4», високі рівні виживання та успішності.
Issue Date: 2-Nov-2020
Publisher: Крічфалушій С.І., Гончарук-Хомин М.Ю., Бойчук М.М., Бокоч А.В., Lerner H. Релевантні дані щодо успішності дентальної імплантації та подальшої протетичної реабілітації стоматологічних пацієнтів за концепцією «ALL-ON-4». Новини стоматології. – № 4(105). – 2020 р.
Abstract: Мета: Проаналізувати релевантні дані щодо успішності та ефективності застосування концепції All-on-4 у ході комплексної ортопедичної реабілітації стоматологічних пацієнтів з використанням дентальних імплантатів як інтраосальних опор. Методи: Пошук публікацій, пов’язаних із поставленою метою дослідження здійснювався з використанням пошукового алгоритму Google Scholar (https://scholar.google.com/) з використанням ключових слів («all-on-4», «dental implants», «prosthetics», «success rate», «survival rate», «complications») та у базі даних PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) з використанням Mesh-термінів (дескриптор пошуку: all-on-4[All Fields] AND ("dental implants"[MeSH Terms] OR ("dental"[All Fields] AND "implants"[All Fields]) OR "dental implants"[All Fields])). Результати: ЗУ ході проведеного аналізу була відмічена специфічна тенденція вищої поширеності протетичноасоційованих ускладнень порівняно з імплант-асоційованими при реалізації підходу All-on-4 незалежно від терміну функціонального навантаження, топографії встановлених опор на верхній чи нижній щелепах та такими пацієнт-асоційованими параметрами, як вік та стать. У жодному із проаналізованих досліджень не було відмічено порівняно нижчих результатів успішності чи виживання інтраосальних опор, встановлених за протоколом All-on-4, стосовно інших класичних протоколів імплантологічних втручань. Висновки: Дані отримані в процесі систематизації результатів клінічних, експериментальних та досліджень систематичного характеру свідчать про високі рівні виживання та успішності функціонування імплантатів, встановлених за протоколом All-on-4, та достатню високу ефективність подальшої ортопедичної реабілітації стоматологічних пацієнтів відповідно до принципів цієї концепції.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31453
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1604942398648233.pdf177.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.