Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31554
Title: Поняття аналогії закону й аналогії права в цивільному праві України
Authors: Орзіх, В. М.
Keywords: цивільне право України, цивільно-правова доктрина, аналогія закону, аналогія права, зміст цивільного законодавства, недоліки законодавчого регулювання
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Стаття присвячена дослідженню аналогії закону й аналогії права в цивільному праві України. Проаналізовано запропоновані в доктрині визначення аналогії права та закону, а також їх ознаки. На підставі проведеного дослі- дження обґрунтовано авторську позицію щодо визначення ролі та значення аналогії права й аналогії закону в ци- вільному праві України.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31554
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
понЯттЯ аналогіЇ Закону й аналогіЇ права.pdf345.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.