Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31556
Title: Визначення патентного тролінгу в зарубіжних країнах: переваги та недоліки
Authors: Уткіна, М. С.
Невмержицька, Ю. А.
Keywords: патент, патентний тролінг, зловживання у сфері патентування, право інтелектуальної власності
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: У статті розглядається проблематика, пов’язана із визначенням поняття «патентний тролінг» у зарубіжних краї- нах. Увага зосереджена на відсутності закріплення вищезазначеної дефініції на законодавчому рівні. Це зумовлює існування плюралізму наукових думок, різного трактування й розуміння терміна.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31556
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.