Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31570
Title: Тропотвірні особливості зоосемічних фразем в англійській та українській мовах
Authors: Руснак, Віта Ігорівна
Keywords: тропотвірні особливості, зоосемічні фраземи, синхронний, етимологічно-діахронний, фразеологічне значення
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Бідюк Є.І.
Citation: Руснак В.  Тропотвірні особливості зоосемічних фразем в англійській та українській мовах / Руснак Віта // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск шістнадцятий / головний редактор М.Є.Скиба; відповідальна за випуск І.Б. Царалунга. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2019 – С. 170 – 174.
Abstract: У статті йдеться про тропотвірні особливості зоосемічних фразем і їх класифікацію в англійській та українській мовах. Розглянуто етимологічно-діахронний і синхронний аспекти мотивації фразеологічного значення досліджуваних одиниць. Зроблено висновок про те, що запропонований у статті параметричний опис не тільки значною мірою змінює саму методику дослідження фразеологічних одиниць, а й веде до формулювання нових теоретичних постулатів.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31570
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Руснак Віта Ігорівна стаття.pdf516.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.