Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31577
Title: "Ноу–Хау" в системі об’єктивів інтелектуальної власності в Україні та зарубіжних країнах
Authors: Уткіна, М. С.
Харченко, А. Л.
Keywords: інтелектуальна власність, комерційна таємниця, «ноу-хау», об’єкт інтелектуальної власності, результат інтелектуальної творчої діяльності
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Стаття присвячена визначенню місця «ноу-хау» в системі загальноприйнятих об’єктів інтелектуальної влас- ності. Особлива увага також зосереджена на відсутності як закріплення цієї категорії на законодавчому рівні, так і єдиного підходу в науковій літературі. Проведено аналіз щодо можливості зарахування «ноу-хау» до об’єктів інтелектуальної власності.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31577
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.