Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31581
Title: Ґендерний компонент у сфері соціального захисту
Authors: Луценко, О. Є.
Keywords: допомога по вагітності та пологах, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страховий стаж, пенсійний вік, пенсійна реформа
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: У статті досліджуються питання впливу ґендерного аспекту на отримання допомог у зв’язку з вагітністю та по- логами, а також пенсійне забезпечення жінок. На підставі проведеного дослідження автор зробив висновок, що на- явні значні відмінності в розмірі страхових внесків, які сплачують жінки і чоловіки протягом свого трудового життя. Диференціація пенсійного віку призводить до нераціонального використання значної частини кваліфікованої робо- чої сили та підвищеного навантаження на систему пенсійного забезпечення внаслідок старіння населення.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31581
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ґендерний коМпонент у сФері соціального Захисту.pdf356.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.