Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31584
Title: Державне управління туристичною галуззю в Японії
Other Titles: Public administration of the tourism industry in Japan
Authors: Кривенкова, Руслана
Фомічова, Марта
Keywords: управління туристичним ринком, спеціалізовані туристичні агентства, методи державного управління, державне управління туристичною галуззю, Японія, tourism market management, specialized travel agencies, methods of public administration, public administration of the tourism industry, Japan
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України
Citation: Кривенкова Р. Державне управління туристичною галуззю в Японії / Р. Кривенкова, М. Фомічова // Становлення та розвиток публічного адміністрування: матеріали за рез. проведення ХI Конференції студентів та молодих учених за міжнародною участю, м. Дніпро, 8 трав. 2020 р. / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2020. – С. 195-199.
Abstract: Досліджено туристичну галузь Японії, яка є унікальною країною у світі не тільки завдяки особливостям географічного положення та високим темпам економічного розвитку, а й також є яскравим прикладом у сфері державного управління туристичною галуззю. Проаналізовано державне регулювання туристичної діяльності в Японії на сучасному етапі, яке є однією із найуспішніших зарубіжних практик у вказаній сфері, що направлене на підвищення стандартів якості обслуговування та безпеки в сфері туризму.
The tourism industry of Japan is studied, which is a unique country in the world not only due to the peculiarities of the geographical location and high rates of economic development, but also is a clear example in the field of public administration of the tourism industry. The state regulation of tourist activity in Japan at the present stage, which is one of the most successful foreign practices in this field, is aimed at improving the standards of service quality and safety in the field of tourism.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31584
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.