Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31601
Title: ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньонауковому) рівні (доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D)
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Issue Date: 2020
Publisher: Ужгород: Видавництво ПП "АУТДОР-ШАРК"
Abstract: У навчально-методичному посібнику вміщено робочу програму навчальної дисципліни «Державотворчі процеси в Україні» для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні: доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія освітньої програми Політологія/Political Science. До навчально-методичного посібника також включені плани семінарських занять, питання для самоперевірки засвоєних знань та самостійної роботи.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31601
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
державотворчі процеси.pdf663.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.