Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31656
Title: МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я НА РІВНІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Other Titles: METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC HEALTH SYSTEM AT THE LEVEL OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Keywords: об’єднані територіальні громади, громадське здоров’я, комплексні програми, розробка, методологія
Issue Date: 2020
Publisher: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Citation: Слабкий Г. О., Миронюк І. С., Брич В. В., Білак-Лук’янчук В. Й. Методологія впровадження системи громадського здоров’я на рівні об’єднаних територіальних громад / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2020. - № 3 (85). – С. 62-66.
Abstract: Мета: розробити методичні підходи до впровадження системи громадського здоров’я на рівні об’єднаних територіальних громад. Матеріали і методи. У ході виконання дослідження використано бібліографічний метод та метод структурнологічного аналізу. Методичною основою дослідження став системний підхід. Під час проведення дослідження використано чинні законодавчі акти України та дані наукових публікацій. Результати. Узагальненими завданнями та функціями громадського здоров’я на рівні об’єднаних територіальних громад є сприяння збереженню та зміцненню здоров’я населення громади. Напрямками даної діяльності є розробка комплексної програми громадського здоров’я, епіднагляд за ризиками для здоров’я, встановлення рівня індивідуального здоров’я членів громади, відновне лікування для осіб з інвалідністю та осіб з хронічними хворобами, формування здоров’язбережувального профілю населених пунктів громади, комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я, профілактика інфекційних та неінфекційних хвороб. Розроблено алгоритм впровадження та розвитку системи громадського здоров’я на рівні об’єднаних територіальних громад, який складається з 12 етапів з проведенням вивчення та аналізу ситуації щодо громадського здоров’я, розробки та впровадження комплексної міжсекторальної програми громадського здоров’я, моніторингу та оцінки її виконання, щорічного звітування перед громадою про хід виконання комплексної міжсекторальної програми розвитку системи громадського здоров’я в громаді та її корегування. Спеціаліст громадського здоров’я може працювати в громаді на таких посадах: фахівець з громадського здоров’я або фахівець з довкілля та здоров’я. Висновки. Використання запропонованого алгоритму дозволить створити на рівні громад ефективну систему громадського здоров’я зі збереження та зміцнення здоров’я населення громади.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31656
ISSN: 1681-2786
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГЗ на рівні громади_стаття.pdf127.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.