Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31676
Title: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
Other Titles: Health care system strategy development: Ukrainian measuring
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Лехан, Валерія Микитівна
Шевченко, Марина Вікторівна
Keywords: реструктуризація, структурні реформи, сектор охорони здоров'я, ефективність, фінансуванн
Issue Date: 2010
Publisher: Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
Citation: В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР//УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2010 - № 1(13). - С.5-23
Abstract: Матеріал підготовлено на основі кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду в реформуванні систем охорони здоров'яз урахуванням особливостей законодавства і організації надання медичної допомоги в Україні, досвіду і результатів апробації управлінських новацій на різних рівнях надання медичної допомоги. Охарактеризовано сучасний стан системи охорони здоров'я України, висвітлено проблеми і недоліки на сучасному етапі її функціонування. Обґрунтовано шляхи реформування системи охорони здоров'я з точки зору підвищення ефективності діяльності і фінансування первинної, вторинної та третинної медичної допомоги. Подано моделі щодо реструктуризації галузі для структурних реформ державного сектору охорони здоров'я, визначено етапи їх проведення.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31676
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uzn_2010_1_3 (3).pdf467.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.