Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31692
Title: На допомогу аспірантам-політологам. Робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія освітньої програми Політологія / Political Science / За загальною редакцією професорів М. М. Вегеша і Ю. О. Остапця. Видання друге, перероблене і доповнене.
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Ключкович, Анатолій Юрійович
Лендьел, Мирослава Олександрівна
Остапець, Юрій Олександрович
Палінчак, Микола Михайлович
Keywords: Політична наука, політологія, аспірантура, доктор філософії
Issue Date: 2020
Publisher: Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: На допомогу аспірантам-політологам. Робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія освітньої програми Політологія / Political Science / За загальною редакцією професорів М. М. Вегеша і Ю. О. Остапця. Видання друге, перероблене і доповнене. Ужгород, 2020. 193 с.
Abstract: До збірника навчально-методичних матеріалів увійшли робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні: доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія освітньої програми Політологія / Political Science /.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31692
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
на допомогу аспірантам-політологам.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.