Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31833
Title: Забезпечення ОФОГЗ «Сприяння розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я для наукового обґрунтування політики та практики» в Ужгородському національному університеті
Other Titles: Ensuring OFOPH “Promoting the development of scientific research in the field of health care for scientific justification of politics and practice” at Uzhhorod national university
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Дуфинець, Василь Андрійович
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Корольчук, Олена Ласлівна
Бутусов, Олександр Дмитрович
Фейса, Іван іванович
Степаненко, Алла Василівна
Keywords: наукові дослідження, громадське здоров’я, розвиток, Ужгородський національний університет
Issue Date: 2020
Publisher: ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»
Citation: Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Брич В.В., Дуфинець В.А., Білак-Лук’янчук В.Й., Корольчук О.Л., Бутусов О.Д., Фейса І.І., Степаненко А.В. Забезпечення ОФОГЗ «Сприяння розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я для наукового обґрунтування політики та практики» в Ужгородському національному університеті / Україна. Здоров’я нації. – 2020. - №4 (62). – С. 56-62.
Abstract: Мета: оцінити виконання в Ужгородському національному університеті ОФОГЗ «Сприяння розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я для наукового обґрунтування політики та практики». Матеріали та методи. Під час виконання дослідження було використано аналітичний метод та метод структурно-логічного аналізу. Матеріалами дослідження стали матеріали наукової діяльності співробітників кафедри наук про здоров’я УжНУ. Дослідженням охоплено період 2017-2020 років. Результати. Працівниками кафедри наук про здоров’я проводиться значна наукова діяльність у напрямку наукового забезпечення розвитку системи охорони громадського здоров’я яка полягає в виконанні науково-дослідну роботу «Медико-демографічна та санітарно-епідеміологічна ситуація в Закарпатській області як чинник формування регіональної системи громадського здоров’я». Крім того проводяться оригінальні дослідження, працівники виступають Висновки. Для науковців Ужгородського національного університету і безпосередньо кафедри наук про здоров’я наукові дослідження з розвитку системи охорони громадського здоров’я є пріоритетними
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31833
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.