Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31853
Title: Правові засади укладення договору управління майном подружжя
Authors: Менджул, Марія Василівна
Keywords: подружжя, майно, управління, договір, траст
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Порівняльно-аналітичне право
Citation: Менджул М.В. Правові засади укладення договору управління майном подружжя. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 198–204.
Abstract: У статті досліджено управління майном самим подружжям та можливість передачі ними свого майна в управління третім особам на договірній основі. Виявлено, що в Україні правові засади управління майном подружжя містяться як у цивільному, так і сімейному законодавстві та ґрунтуються на таких принципах: рівності, справедливості, свободи договору, гарантування найкращих інтересів дитини тощо. Обґрунтовано, що участь в управлінні майном подружжя у рівній мірі може брати кожен із подружжя, але при цьому повинна враховуватися думка іншого, у тому числі і щодо способів розпорядження майном. Водночас межею свободи управління є інтереси сім’ї та дітей. Досліджено особливості управління майном подружжя за законодавством Франції, Німеччини, Польщі та інших зарубіжних держав. Проаналізовано рекомендації щодо регулюванню управління спільною власністю у Принципах Комісії європейського сімейного права щодо відносин власності між подружжям. Встановлено, що законодавство України передбачає право іншого з подружжя оскаржити дії, вчинені щодо майна без його згоди до суду. Водночас обґрунтовано необхідність передбачити і обов’язкову згоду одного з подружжя на укладення іншим правочинів по забезпеченню виконання зобов’язань. Досліджено можливість договірної передачі майна подружжям у довірчу власність. Проаналізовано види сімейних трастів за законодавством зарубіжних держав та вимоги до договору управління майном, встановлені у ЦК України. Обґрунтовано необхідність систематизації в СК України норм, що регулюють порядок управління майном подружжя. Рекомендовано передбачити у СК обов’язковість згоди іншого з подружжя у випадку передачі майна (житла, побутових речей), яке використовується для потреб сім’ї, не залежно від того чи є воно спільним майном, чи належить кожному із подружжя, у користування третім особам. Також запропоновано законодавчо встановити, що у випадку визнання одного з подружжя банкрутом, договір про передачу майна подружжя в управління не припиняється.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31853
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAP-4_2020 (1).pdf217.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.