Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3187
Title: ТВЕРДОКРИЛІ РОДИН MALACHIIDAE ТА DASYTIDAE (INSECTA, COLEOPTERA) УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
Authors: Мірутенко, Владислав Валентинович
Keywords: Coleoptera, Malachiidae, Dasytidae, Українські Карпати, поширення, зоогеографічний аналіз, екологічні особливості, трофічні зв’язки, фенологія
Issue Date: 13-Apr-2010
Publisher: Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. - 2010
Citation: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Спеціальність 03.00.24 – ентомологія
Abstract: Дисертація присвячена вивченню видового складу малашок і дазітид фауни Українських Карпат і Закарпатської низовини, особливостей поширення, екології, трофіки, фенології, онтогенезу та встановленню їх практичного значення. Для фауни регіону наведено 28 видів малашок і 15 видів дазітид. Серед них 7 видів малахіїд вперше виявлені для Українських Карпат, з них 4 – вперше для фауни України. Серед дазітид вперше виявлені для Українських Карпат 2 види. Найбільшим видовим багатством характеризуються угруповання малахіїд та дазітид лучних біоценозів Закарпатської низовини і передгір’їв південно-західного макросхилу. Виділено екологічні (гігромезофіли, мезофіли, мезоксерофіли, ксерофіли) і трофічні (палінофаги, паліно-зоофаги, зоо-міцетофаги) групи малашок і дазітид. На личинковій стадії представники обох родин є хижаками. Встановлено терміни льоту імаго, тривалість стадій яйця, личинки та лялечки. Проведено оцінку ролі цих твердокрилих в біоценозах. Складено таблиці для визначення видів родин Malachiidae і Dasytidae фауни України.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3187
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ентомології та збереження біорізноманіття

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoref-5.pdf459.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.