Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3199
Title: Роль ендоскопічної ультрасонографії в діагностиці та лікуванні пухлинних утворень лівого анатомічного сегмента підшлункової залози
Other Titles: Role of endoscopic ultrasonography in the diagnostics and treatment of tumors localized in the left anatomical segment of pancreas
Authors: Копчак, К.В.
Хомяк, І.В.
Терешкевич, І.С.
Дувалко, О.В.
Ткачук, О.С.
Перерва, Л.О.
Андронік, С.В.
Keywords: ендоскопічна ультрасонографія, пухлини тіла і хвоста підшлункової залози, діагностика, лікування
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Роль ендоскопічної ультрасонографії в діагностиці та лікуванні пухлинних утворень лівого анатомічного сегмента підшлункової залози [Текст] / К. В. Копчак, І. В. Хомяк, І. С. Терешкевич та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: ТОВ «Спектраль», 2015. – Вип. 1 (51). – С. 141–146. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 145–146 (21 назва).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Проведено аналіз результатів діагностики та лікування 129 пацієнтів за наявності пухлиноподібних утворень в ділянці тіла та хвоста підшлункової залози. Середній вік хворих становив 53,4±14,1 року. При виконанні комп’ютерної томографії чутливість для діагностики пухлин підшлункової залози склала 88,7 %, специфічність – 85,7 %, загальна вірогідність – 88,5 %. При виконанні ультразвукового обстеження – 75,0 %, 95,2 % та 78,6 % відповідно. Чутливість комп’ютерної томографії в діагностиці нейроендокринних пухлин склала 52,9 %, кістозних пухлин – 57,1 %. При виконанні ендоскопічної ультрасонографії загальна вірогідність в діагностиці пухлин лівого анатомо- хірургічного сегмента підшлункової залози наближається до 100%, чутливість у діагностиці нейроендокринних пухлин – 75,0%, кістозних – наближається до 100%. Ключові слова: ендоскопічна ультрасонографія, пухлини тіла і хвоста підшлункової залози, діагностика, лікування
Description: We have analyzed the results of diagnostics of 129 patients with tumors of body and tail of the pancreas. Mean age was 53,4±14,1 years. Sensitivity of CT in diagnostics of pancreatic tumors was 88,7 %, specifity – 85,7 %, accuracy – 88,5 %. US parameters were – 75,0 %, 95,2 % and 78,6 % correspondingly. Sensitivity of computed tomography in diagnostics of neuroendocrine tumors was 52,9 %, in cystic tumors – 57,1 %. Accuracy of endoscopic ultrasonography in diagnostics of tumors is near to 100 %. Sensitivity in diagnostics of neuroendocrine tumors – 75,0 %, in cystic tumors – near to 100 %. Key words: endoscopic ultrasonography, tumors of the body and tail of the pancreas, diagnosis, treatment
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3199
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (51) - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.