Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3201
Title: Результати хірургічного лікування хордом крижової ділянки
Other Titles: Results of surgical treatment of the sacral chordomas
Authors: Лешко, М.М.
Слинько, Є.І.
Keywords: хордоми, крижова ділянка, хірургічне лікування
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Лешко, М. М. Результати хірургічного лікування хордом крижової ділянки [Текст] / М. М. Лешко, Є. І. Слинько // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: ТОВ «Спектраль», 2015. – Вип. 1 (51). – С. 147–152. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 151–152 (11 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Хордоми є одними з найпоширеніших та найскладніших у лікуванні пухлин крижової ділянки. Проаналізовано 18 випадків хірургічного лікування пацієнтів із хордомами даної локалізації. Описана методика оперативного втручання. 12 хворим пухлини видалені тотально, 6 –- субтотально. 14 хворих обстежені повторно, що дозволило оцінити віддалені наслідки хірургічного лікування. Зроблено висновок, що якість життя хворих із хордомами крижової ділянки залежить від радикальності первинного видалення пухлини, ефективність променевої та хіміотерапії є недостатньою. Ключові слова: хордоми, крижова ділянка, хірургічне лікування
Description: Chordomas are among the most common and complex in the treatment of tumors of the sacrum. We analyzed 18 cases of surgical treatment of patients with sacral chordomas. In 12 patients tumor removed totally; in 6 - subtotally. To assess delayed effect of the treatment 14 patients were examined in the remote period. It is concluded that the quality of life of patients with sacral chordomas depends on the initial radical removal of the tumor, radiation and chemotherapy efficacy is insufficient. Key words: hordoma, sacrum, surgical treatment
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3201
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (51) - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.