Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32231
Title: Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування)
Authors: Менджул, Марія Василівна
Keywords: принципи, сім'я, подружжя, батьки, діти, правовідносини, рівність, справедливість, найкращих інтересів дитини, охорони сім'ї
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Видавництво Олександри Гаркуші
Citation: Менджул М.В. Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування) : монографія. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші. 2019. 420 с.
Abstract: Монографія є комплексним дослідженням сутності та проблем застосування принципів сімейного права. Висвітлено основні концепції щодо розумінням поняття та ознак принципів сімейного права. Досліджено види принципів сімейного права, а також їх місце в системі правових принципів. Особливу увагу приділено аналізу способів фіксації та особливостей застосування принципів сімейного права в Україні, США, Канаді та державах ЄС. Проаналізовано досвід ЄС щодо проведення уніфікації принципів сімейного права. Досліджено значення принципу рівності у регулюванні сімейних відносин, висвітлено сутнісні особливості окремих принципів сімейного права у сфері охорони шлюбу та сім’ї (державної охорони сім’ї, недопустимості втручання у сімейне життя, добровільності укладення шлюбу, найкращих інтересів дитини та інших), а також надано пропозиції щодо удосконалення законодавства України. Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, а також читачів, яких цікавлять проблеми сімейного права.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32231
ISBN: 978-617-531-206-3
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Принципи сімейного права.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.