Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32413
Title: Galícia és Kárpáti Ukrajna
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Токар, Маріан Юрійович
Issue Date: 2010
Publisher: Mikola Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete
Citation: Vehes Mikola, Tokar Marian. Galícia és Kárpáti Ukrajna. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra / F ő s z e r k e s z t ő : Fedinec Csilla, Vehes Mikola Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010. Old. 100-102.
Abstract: A kötet egésze szándékaink szerint a korábban kizárólagos nemzeti látószögeket meghaladni kívánó összefoglalása annak a tudásnak, amivel ma Kárpátalja 20. századi történelméről rendelkezünk. Elhagytuk a lábjegyzeteket, mégpedig abból a határozott megfontolásból, hogy egyértelművé váljék, – a kötet célja nem a historiográfiai vonatkozások, a kutatói dilemmák bemutatása, hanem a szintézis irányába mutató törekvés. Irányjelző e mű további kutatásokhoz abban az értelemben, hogy igyekszik hidat építeni a régióval kapcsolatos magyar és ukrán nyelvű tudományosság között. A két közeg, a két nemzeti historiográfia eddigi kapcsolódási pontjai nehezen felismerhetők. Alig épülnek egymásra, s mind ez idáig sokkal inkább egymás mellett léteztek, a párbeszéd, szakmai vita lehetősége és igénye nélkül. És irányjelzőnek szánjuk abban az értelemben is, hogy nyilvánvalóvá tegyük azokat a tematikai metszeteket, amelyekhez ma még nemigen tudunk érdemben hozzászólni. Ez legfőbbképpen a társadalomtörténetre vonatkozik. A könyv, amelyet kezében tart az olvasó, magyar és ukrán szakemberek együttes munkájával készült kollektív monográfia, amely egyszerre jelenik meg magyar nyelven Magyarországon és ukrán nyelven Ukrajnában, hogy mind a magyar, mind az ukrán kö- zönség számára lehetővé tegye ugyanannak a tartalomnak az elérését. Hasonlóval előttünk nem is próbálkoztak, s bízunk benne, hogy a továbblépésnek ez egy új, a nemzeti perspektívákon túlmutató, a régió valódi historikumára koncentráló alternatíváját kínálja. Hogy mennyire produktív és követésre méltó ez a fajta megközelítés, arról majd az utá- nunk következő nemzedékek Kárpátaljával foglalkozó történészei döntenek. És persze a két ország és Kárpátalja elfogulatlan történelemképet igénylő olvasói, akik visszaigazolhatják és megerősíthetik szándékaink jogosultságát. Lectori salutem! A szerkesztők
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32413
ISBN: 978-963-446-596-6
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karpatalja_book_hu_final.pdf5.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.