Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32700
Title: Кількісні показники мікроциркуляції шкіри нижніх кінцівок
Other Titles: Quantiative indicators of microcirculation of the skin of the lower extremities
Authors: Русин, Василь Іванович
Болдіжар, Патріція Олександрівна
Горленко, Федір Вікторович
Лопіт, Михайло Михайлович
Keywords: мікроциркуляція шкіри, реваскуляризація, транскутальне напруження кисню, Ангіосомна теорія, індекс регіонарної перфузії
Issue Date: 2020
Publisher: Сучасні медичні технології
Citation: Русин В. І., Болдіжар П. О., Горленко Ф. В., Лопіт М. М. Кількісні показники мікроциркуляції шкіри нижніх кінцівок. Сучасні медичні технології, 2020. 4(47): 31-35
Abstract: Мета дослідження. Вивчити кількісні показники мікроциркуляції та перфузії шкіри нижніх кінцівок з урахуванням ангіосомної теорії. Матеріали та методи. Нами проведено вивчення мікроциркуляції шкіри нижніх кінцівок у 31 людини із урахуванням ангіосомного підходу без патології серцево-судинної системи на апараті Easy-LDI компанії АIMAGO SA (Швейцарія). Результати. Нами встановлено, що найвищі показники перфузійних одиниць на стегні виявлені в басейні сідничної та затульної артерії, найнижчі показники – в басейні глибокої артерії стегна та підколінній ртерії. На гомілці найвищі показники мікроциркуляції виявлені в басейні задньо-великогомілкової артерії, найнижчі – на ступні. Маючи такий об’єктивний кількісний показник перфузії легко визначити оклюзію артерій відповідних ангіосом, ділянок шкіри нижньої кінцівки та кількісно оцінювати результати проведеного лікування. Висновки. Розпрацьовані показники перфузії шкіри ангіосом нижніх кінцівок в нормі можуть лягти, в основу діагностики ступеня стенозу магістральних артерій, слугувати показом до прямих та непрямих методів реваскуляризації при облітеруючих захворюваннях артерій нижніх кінцівок та кількісній оцінці безпосередніх та віддалених результатів проведеного лікування.
Description: Розпрацьовані показники перфузії шкіри ангіосом нижніх кінцівок в нормі можуть лягти, в основу діагностики ступеня стенозу магістральних артерій, слугувати показом до прямих та непрямих методів реваскуляризації при облітеруючих захворюваннях артерій нижніх кінцівок та кількісній оцінці безпосередніх та віддалених результатів проведеного лікування.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32700
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210126_101818.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.