Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3325
Title: До проблеми довготривалості судового провадження
Authors: Булеца, Сібілла Богданівна
Солієнко, Юлія Сергіївна
Keywords: Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, розумні строки, повторний розгляд, зловживання процесуальними правами, «затягування» судового розгляду,компенсація.
Issue Date: 2013
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Citation: Солієнко Ю.С., Булеца С.Б. До проблеми довготривалості судового провадження // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина 1. Том 3.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 171-175.
Abstract: У статті розглядається проблема так званого «затягування» судового процесу та визначені основні причини такого негативного явища. Автор аналізує практику Європейського Суду з прав людини та посилається на досвід країн ЄС щодо вирішення проблеми довготривалості судового провадження. Також запропоновані можливі шляхи вдосконалення судочинства в Україні в сфері дотримання «розумних строків» розгляду та вирішення справ.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3325
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.