Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33352
Title: Природні територіальні комплекси субальпійського і альпійського високогір'я Чорногірського масиву Українських Карпат
Other Titles: Natural territorial complexes of the subalpine and alpine highlands of the Chornohora massif of the Ukrainian Carpathians
Authors: Карабінюк, Микола Миколайович
Keywords: ландшафтознавство, Чорногора, високогірний ландшафтний ярус, субальпійське і альпійське високогір’я, природний територіальний комплекс, ландшафт, ландшафтний комплекс, висотна місцевість, стрія, урочище, генезис, негативні фізико-географічні процеси, полонинське господарство, рекреація, пішохідний туризм.
Issue Date: Oct-2020
Citation: Карабінюк М. М. Природні територіальні комплекси субальпійського і альпійського високогір’я Чорногірського масиву Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 11.00.01. Київ, 2020. 21 с.
Abstract: Карабінюк М. М. Природні територіальні комплекси субальпійського і альпійського високогір’я Чорногірського масиву Українських Карпат. ‒ Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2020. Проаналізовано зміст поняття ландшафтного ярусу в гірських країнах та обґрунтовано низку критеріїв виділення високогірного ландшафтного ярусу в Українських Карпатах, у тім числі і в Чорногорі. Охарактеризовано особливості формування і розвитку природних територіальних комплексів субальпійського й альпійського високогір’я Чорногори, визначено їх генезис та морфологічні особливості, а також описано сучасні тенденції розвитку ландшафтної структури. На основі суцільного крупномасштабного ландшафтного картографування високогірного ландшафтного ярусу Чорногори за методикою польового ландшафтного знімання гірських територій Г. П. Міллера (1974) укладено низку ландшафтних карт у масштабі 1 : 25 000 на рівні ландшафтних секторів, висотних місцевостей, стрій, складних урочищ, простих урочищ та підурочищ. Розроблено типологічну класифікацію високогірних природних територіальних комплексів та проаналізовано їхнє ландшафтне різноманіття. Досліджено особливості розвитку та поширення сучасних негативних фізико-географічних процесів у субальпійському й альпійському високогір’ї Чорногори, при чому особливу увагу приділено аналізу їхньої структури й інтенсивності прояву у ландшафтних комплексах різного ієрархічного рівня та генезису. Проаналізовано особливості використання високогірних природних територіальних комплексів Чорногори в полонинському господарстві, рекреаційно-туристичній і природоохоронній діяльності та, опираючись на результати проведеного ландшафтознавчого дослідження, запропоновано низку рекомендацій щодо їх оптимізації.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33352
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Карабінюк М.М..pdfавтореферат кандидатської дисертації41.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.