Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/334
Title: Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів
Other Titles: Scientific approaches to the professional training of future translators
Authors: Онищук, Анжела Сергіївна
Keywords: професійна підготовка, перекладачі, наукові підходи, наукові дослідження
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Онищук, А. С. Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / А. С. Онищук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Говерла, 2014. – Вип. 31. – С. 120–122. – Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 122 (8 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх пере-кладачів, розглянуті у статті, окреслюють напрями сучасних наукових досліджень у сфері теорії та методики професійної освіти. Науковці стверджують, що найбільш впливовими чин-никами актуалізації проблеми модернізації професійної підго-товки майбутніх перекладачів є глобалізація, євроінтеграція, інформатизація та комерціалізація сфери перекладу. Аналіз сучасних дисертаційних досліджень свідчить про наявність різновекторних наукових пошуків в контексті підготовки май-бутнього перекладача, які спрямовані на підвищення рівня го-товності студентів до професійної діяльності. Ключові слова: професійна підготовка, перекладачі, наукові підходи, наукові дослідження.
Description: This article deals with the scientific approaches of professional training of future translators which show modern branches of scientific researches in the sphere of theory and methodic of professional education. Scientists claim that globalization, euro integration, informatization and commersialization of translation sphere are the most influential actualization issues of the future translators professional training problem. While analyzing modern scientific researches we distinguish different trends in the contexts of the future translator training which are aimed to raise the level of student’s readiness for professional activity. Key words: professional training, translators, scientific approaches, scientific researches.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/334
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Педагогіка. Соціальна робота Випуск 31 - 2014Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.