Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3368
Title: Особливості цивільної відповідальності в медицині
Authors: Булеца, Сібілла Богданівна
Keywords: Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, заклад охорони здоров’я, відповідальність, медичний працівник, правопорушення, правовідносини.
Issue Date: 2013
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Citation: Булеца С.Б. Особливості цивільної відповідальності в медицині // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 2. Том 1.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 168-171
Abstract: У даній статті досліджено особливості цивільно-правової відповідальності медичних працівників. Проведене дослідження свідчить, що основною умовою настання відповідальності закладів охорони здоров’я є наявність причинного зв’язку між протиправним діянням медичного закладу і шкодою, що наступила. Вина медичних працівників, як правило, виступає у формі необережності. Лікар повинен відповідати за неякісне лікування та мати право на відповідь по скаргам проти нього. Створення медичних комітетів по спеціалізації, які б включалися в Медичну Раду, сприяло б у розв’язанні проблем між лікарем та пацієнтом.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3368
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.