Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33728
Title: Англійська мова (практичний курс)
Authors: Петій, Наталія Вікторівна
Онищак, Галина Василівна
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2020
Citation: Онишак Г. В., Петій Н.В. Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Англійська мова (практичний курс)» для студентів І курсу денної форми навчання, спеціальності 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська». Ужгород: УжНУ, 2020. 61 с.
Abstract: Метою навчання практичного курсу «Англійська мова (практичний курс)» на І курсі полягає в навчанні різноманітним видам мовленнєвих компетенцій (читання, письмо, аудіювання й говоріння) в рамках загальнолітературної мови. Основна увага приділяється текстуальному та комунікативному підходу до навчального матеріалу. Головним завданням І курсу є формування мовленнєвих навичок, які спрямовані на поступове переростання репродуктивного мовлення у продуктивне. Кінцевою метою І курсу є підведення студентів до використання англійської мови (в межах знайомого лексичного та граматичного матеріалу) як реального засобу спілкування, а також до здатності прослуховувати курси теоретичних дисциплін з мови (теоретична фонетика, історія англійської мови, теоретична граматика, стилістика, лексикологія тощо). Програма також передбачає розвиток критичного аналітичного мислення й формування у студентів навичок лінгвістичного аналізу мовних явищ і здатності здійснювати вільний переклад текстів, що належать до різних жанрів англійської мови. Центральним завданням І курсу є удосконалення практичного володіння мовою як в усній, так і письмовій формі, навчання непідготовленого мовлення з розширенням та збагаченням словникового складу і запасу мови студентів (краєзнавчого, філологічного, термінологічного, педагогічного), розвиток навичок двостороннього перекладу, використання різноманітних видів навчальної діяльності, спрямованих на педагогізацію навчального процесу.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33728
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК 1 курс Філологія Онищак Г.В..pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.