Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33729
Title: Англійська мова (практичний курс)
Authors: Петій, Наталія Вікторівна
Онищак, Галина Василівна
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2020
Citation: Англійська мова (практичний курс), аспект "Граматика": навчально-методична розробка для студ. 1 курсу денної та заочної форми навчання/ розроб. : О. В. Решетар, Н. В. Петій. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2020. – 47 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни «Англійська мова (практичний курс)» на ІІ курсі є навчання різноманітним видам мовленнєвої діяльності, усної і письмової в рамках загальнолітературної мови. Основна увага приділяється текстуальному та комунікативному підходу до навчального матеріалу. Це передбачає активне засвоєння студентами рекомендованих текстів як у плані лексики, так і у плані граматики. Комплексне вивчення усіх лексико-граматичних явищ проводиться на основі чіткого співвідношення кожного тексту з повним реєстром мовлення.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33729
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК 2 курс Філологія 2020.pdf786.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.