Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34482
Title: ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МОДЕЛЮВАННЯ «СТАЛОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Authors: Калинич, Іван Васильович
Пересоляк, Владислав Юрійович
Романко, Володимир Олександрович
Радиш, Ігор Петрович
Дробнич, Володимир Григорович
Ничвид, Марія Романівна
Keywords: ГІС, СТАЛЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ВИСОКОТОЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ, ЛІСОВІ РЕСУРСИ, ВОДНІ РЕСУРСИ, ПРИРОДО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД, GPS-ВИМІРЮВАННЯ, КАРСТОУТВОРЕННЯ, ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНІ ДІЛЯНКИ, ГЕОДЕЗИЧНА ОСНОВА, ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА, ГІС – МОДЕЛІ, ЕКОЛОГО- АГРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРУНТІВ.
Issue Date: 19-Nov-2020
Publisher: ДВНЗ "УжНУ . Видавництво "Говерла"
Citation: Звіт про науково - дослідну роботу Моделювання "Сталого природокористування"адміністративно - територіальних утворень з застосування ГІС - технологій на прикладі Карпатського регіону/Калинич І.В.,Пересоляк В.Ю, Дробнич В.Г., Романко В.О.,Радиш І.П.,Ничвид М.Р. Ужгород ДВНЗ "УжНУ".2020.148с.
Abstract: В результаті виконання науково – дослідної роботи «Моделювання «сталого природокористування» адміністративно – територіальних утворень з застосуванням ГІС-технологій на прикладі Карпатського регіону» отримані наступні результати:  Розроблено нову технологію GPS – нівелювання для підвищення точності задач згущення і відновлення геодезичної мережі на зсувонебезпечних ділянках;  Розроблено нову комплексну технологію топографо – геодезичних робіт із застосуванням безпілотного літального апарату, GPS – вимірювань і 3D – сканера.  Створено нове математичне і методичне забезпечення, необхідне для успішного розвитку сучасних ГІС-моделей “сталого природокористування”.  Створено ГІС базу даних екологічної стійкості та антропогенного навантаження адміністративного-територіальної одиниці.  Створено нове математичне і методичне забезпечення, необхідне для успішного розвитку сучасних ГІС-моделей “сталого природокористування”.  Вперше побудовано ГІС-модель сталого природокористування ареалами їстівних рослин Закарпаття та відповідну геоінформаційну систему, інструментарій якої відкриває можливість розв’язання актуальних наукових, зокрема, медичних задач із використання регіональних рослинних ресурсів. Публікації. Основні положення наукової роботи опубліковані в наукових виданнях, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій в тому числі і міжнародних. За матеріалами дослідження опубліковано 53 наукових праці, з них: 19 статей в наукових фахових виданнях, 7 праць у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших, 27 статті у збірниках матеріалів конференцій.
Type: Text
Publication type: Звіт
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34482
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри землевпорядкування та кадастру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
звітнауковий (кафедральна тема).pdf5.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.