Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34871
Title: Людський потенціал підприємницької діяльності: навчальний посібник
Other Titles: Human potential of entrepreneurial activity
Authors: Кубіній, Наталія Юріївна
Мікловда, Віктор Петрович
Кубіній, Володимир Володимирович
Завадяк, Роман Іванович
Шандор, Федір Федорович
Issue Date: 2021
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Людський потенціал підприємницької діяльності: навчальний посібник / за заг.ред. Н.Ю. Кубіній. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 172 с.
Abstract: Навчальний посібник «Людський потенціал підприємницької діяльності» підготовлено міжнародним колективом науковців, сформованим на базі Ужгородського національного університету. Видання охоплює теоретичні та практичні аспекти підприємницької діяльності: сучасні підходи до її сутності, людський потенціал підприємництва, управління людськими ресурсами, інтелектуальна власність та персонал, фінансове забезпечення формування та підвищення якості людського потенціалу підприємництва та ін. Для студентів спеціальності 051 «Економіка» та спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної, заочної форм навчання, аспірантів, викладачів, дослідників, фахівців, які займаються проблемами людського розвитку, організації бізнесу та управління персоналом.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34871
ISBN: 978-617-7825-37-0
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.