Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35379
Title: Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania
Authors: Varga, Nataliia
Ruehl, Viktoria
Варга, Наталія Іллівна
Рюль, Вікторія Олександрівна
Keywords: migration, socialization, children, family disfunctining
Issue Date: 2017
Publisher: Rzeszów : Uniwersytetu Rzeszowskiego
Citation: Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania / pod redakcją naukową Beaty Szluz /– Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.- Rzeszó, 2017.– 224 с.
Abstract: Сьогодні сім’я – це простір для прояву протиріч і явищ, що ставить перед нею багато викликів, змушуючи та мобілізуючи шукати нові шляхи їх вирішення. Поліморфізм проблем, які переживають сім'я і шлюб, часто носить консолідуючий характер, пов'язаний з множинністю детермінант. Неможливо представити в одній публікації всі проблеми, з якими доводиться боротися сучасним сім’ям. Зібрані в цьому томі тексти представляють оригінальні погляди, які дозволяють показати окремі проблеми сім’ї: переживання наслідків міграційного процесу, кризи раннього дорослішання, інвалідності, а також хвороб і смерті. Прозвучали голоси щодо допомоги та підтримки сім’ї, а також пропозиції щодо діяльності установ та громадських організацій на користь інвалідів.
Rodzina jest dziś przestrzenią przejawiania się sprzeczności i zjawisk, co stawia ją przed wieloma wyzwaniami, zmuszając i mobilizując ją do poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z nimi. Polimorficzność problemów doświadczanych przez rodzinę i małżeństwo ma często charakter konsolidacyjny, związany z wielością uwarunkowań. Nie jest możliwe, aby w jednej publikacji przedstawić wszystkie problemy, z jakimi przychodzi borykać się współczesnej rodzinie. Teksty zebrane w niniejszym tomie prezentują autorskie spojrzenia, pozwalające na ukazanie wybranych problemów rodziny: doświadczającej konsekwencji procesu migracji, kryzysu wczesnej dorosłości, niepełnosprawności, a także choroby i śmierci. Pojawiły się głosy dotyczące pomocy i wsparcia rodziny, a także propozycji działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35379
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри соціології і соціальної роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SZLUZ Problemy i zagadnienia DRUK ok.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.