Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3582
Title: Еволюція інституціоналізму та науково –кадрового потенціалу у другій половині хх-на поч. ХХІ ст. В контексті теоретичних досліджень
Еволюція інституціоналізму та науково –кадрового потенціалу у другій половині хх-на поч. ХХІ ст. В контексті теоретичних досліджень
Authors: Король, Марина Михайлівна
Keywords: актуальні проблеми сучасної економічної науки і практики
Issue Date: 2013
Publisher: Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013.
Citation: Король М. М. Еволюція інституціоналізму та науково-кадрового потенціалу у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. у контексті теоретичних досліджень/М. М. Король//Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2013 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – C. 14 – 18. (0,27 д.а.)
Abstract: Основною метою написання статті є аналіз еволюції розвитку науково - кадрового потенціалу в контексті інституціональної та неоінституціональної теорій, які справили значний вплив на соціально економічний розвиток промислово розвинутих та нових індустріальних країн. Поставлена мета вимагала розв’зання концептуальних завдань: проаналізувати вплив науково-кадрового потенціалу на сучасному етапі науково-технічної та технологічної-інформаційної революцій в умовах переходу України від командно адміністративної до капіталістичної системи.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3582
Appears in Collections:Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Король_Одеса_конфер.pdfтези до статті3.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.