Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35871
Title: Навчальні завдання з хімії як форма особистісно орієнтованого навчання
Authors: Староста, Володимир Іванович
Keywords: навчальні завдання, запитання, вправи, задачі, методика використання завдань
Issue Date: 2003
Citation: Староста В.І. Навчальні завдання з хімії як форма особистісно орієнтованого навчання. Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 29-30 травня 2003 р.). Десяті Каришинські читання. Збірник наукових праць. Гол.ред. В.О.Лащенко (рец. О.Л.Хомич та ін.). Полтава: АСМІ, 2003. С. 434-437 Педагогічні засади формування гуманістичних цінностей природничої освіти, її спрямованості на розвиток особистості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 29-30 травня 2003 р.). Десяті Каришинські читання. Збірник наукових праць. Гол.ред. В.О.Лащенко (рец. О.Л.Хомич та ін.). Полтава: АСМІ, 2003. С. 434-437
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35871
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003_Starosta_S_434_437.pdf346.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.