Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35885
Title: Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія міжнародних відносин»
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: теорія міжнародних відносин, міжнародні відносини, навчально-методичні рекомендації
Issue Date: 2021
Publisher: ДВНЗ «УжНУ»
Citation: Мателешко Ю. П. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія міжнародних відносин» / Ю. П. Мателешко. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. – 71 с.
Abstract: В українських вишах фундаментальна навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» (ТМВ) є складовою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» та «Політологія». Метою дисципліни є ознайомлення студентів зі змістом основних понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин (МВ), а також із головними напрямами та школами, що існують у світовій науці. Завданнями курсу є: – опанування головних методів і понять теорії міжнародних відносин; – ознайомлення з концептуальними поглядами представників провідних науково-теоретичних шкіл і напрямів ТМВ; – з’ясування закономірностей та особливостей систем міжнародних відносин та їхніх елементів; – характеристика головних учасників (акторів, суб’єктів) МВ; – розкриття основних геополітичних концепцій; – вивчення теоретичних основ зовнішньої та міжнародної (світової) політики; – розгляд впливу цивілізаційних та глобалізаційних факторів на міжнародні відносини
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35885
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TMV_navchalno-metodychni_rekomendatsii.pdf866.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.