Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35950
Title: Громадська організація як необхідний елемент демократичного управління.
Authors: Токар, Маріан Юрійович
Keywords: Громадські організації, Держава і суспільство, Державна політика, Публічне управління
Issue Date: 10-Jun-2019
Publisher: Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Вип. 1 (58): у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019.
Citation: Токар М. Ю. Громадська організація як необхідний елемент демократичного управління. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Вип. 1 (58): у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. C. 88 – 99. URL: http://edu.lvivacademy.com/article/view/168703.
Abstract: Здійснено обґрунтування інституції громадянського суспільства – громадської організації як необхідного елемента демократичного управління. Запропоновано характеристику означень організаційної сутності громадської організації в змісті перспектив розвитку громадянського суспільства в Україні. Акцентовано увагу на соціальному призначенні громадської організації, що походить від природного потягу громадян до колективної самоорганізації та самоврядування. Підтверджено, що організована інституція виконує функції, які є індикатором демократичного розвитку держави та суспільства.
Description: Стаття у науковому фаховому періодичному виданні
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35950
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТокарМЮ_А_9.pdf590.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.