Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35967
Title: Актуальність соціальної ролі громадської організації крізь її інституціональне розуміння.
Authors: Токар, Маріан Юрійович
Keywords: громадські організації, держава і суспільство, практика ефективної взаємодії, громадянське суспільство, соціальна роль інституції, публічно-управлінські відносини
Issue Date: 12-Apr-2019
Publisher: Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019.
Citation: Токар М. Ю. Актуальність соціальної ролі громадської організації крізь її інституціональне розуміння. Проблеми розвитку публічного управління в Україні: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Львів, 11 – 12 квітня 2019 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. С. 64 – 68. URL: http://www.lvivacademy.com/download_2019/konferenciya_2019/konf_2019.pdf.
Abstract: Досліджено актуальність соціальної ролі громадської організації в українському суспільстві. Акцентовано увагу на її інституціональному розуміння та призначенні в процесі публічно-управлінської міжсуб"єктної взаємодії. Доведено важливість публічного позиціювання громадської організації.
Description: Стаття опублікована за результатами доповіді на науково-практичній конференції з міжнародною участю.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35967
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТокарМЮ_Б_7.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.